Rolstad Hagedesign

Klikk her for å redigere undertittel

Det krever god planlegging for å få til en bruks- og vedlikeholdsvennlig hage. De fleste velger å benytte seg av fagfolk når man først skal investere i nye løsninger for sitt hjem for å sikre seg holdbare utbedringer. Jeg legger vekt på praktiske løsninger som fungerer på lang sikt. 

 

Idétime

Hjemmebesøk etter avtale. Vi tar en gjennomgang av tomt/hage hvor vi diskuterer muligheter, ideér til forandring, materialvalg, plantevalg og stil. Sammen finner vi ut hvilken vei vi velger.


Tid: 1 - 3 timer -  Kr 1.000,- pr time

Hageskisse og plantevalg


Etter gjennomført idétime lager jeg om ønskelig en skisse med forslag om endringer eller hvordan en ny tomt kan planlegges. Skissen omfatter planløsning, plante- og materialvalg. 

En komplett hageplan håndtegnes i målestokk 1:100 eller 1:50.  

Pris avtales etter størrelse på området. 

Fra plan til ferdig hage

Planen utarbeides på grunnlag av idétimen, situasjonskart, oppmåling registrering og fotografering av tomten. 

Du vil få en detaljert beskrivelse av både planter og materialer.

- planteliste med antall planter og om ønskelig plantebeskrivelse 

- beskrivelse av materialer, beskrivelse/kommentarer til utforming/endringer

- råd om jordforbedring, planting, vedlikehold.


Rolstad Hagedesign kan utføre og følge opp prosjekt fra plan til ferdig hage. 


Når vi planter tas hensyn til jordsmonn, drenering, plantearter, fargevalg, høyde og struktur slik at hver plante fungerer alene.

 

Vedlikehold av plantene

Ønsker du videre hjelp med vedlikehold av hagen eller planter i bedriften? Eller ønsker du at noen skal se etter hagen i ferien?

Jeg kan også bistå med gressklipping, gjødsel og annen jordforbedring, beskjæring og hekk-klipping, vanning og trepleie!

Takk for at du kontaktet oss. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig
Ups! Det oppstod en feil.
klikk her for å prøve igjen.